Volledig scherm
De jongeren van de jeugdsoos in Zwartsluis zitten tijdelijk in het veel te kleine brugwachtershuisje aan de Handelskade. Met hun armen en benen steken ze uit het gebouwtje. © Pedro Sluiter Foto

Buurtbewoner maakt bezwaar tegen bouw van jeugdsoos Zwartsluis

De jeugd van Zwartsluis moet nog even geduld hebben. De bouw van hun nieuwe onderkomen wordt vooralsnog gedwarsboomd door een buurtbewoner. Die heeft bezwaar aangetekend tegen de komst van soos Esclusa naar de groensingels bij de parkeerplaats van sportpark Cingellanden.

De gemeente Zwartewaterland en het jeugdwerk zijn overeengekomen om in de buurt van het sportpark enkele units te plaatsen, waarin de jeugd zich kan vermaken. De buurtbewoner, waarvan de gemeente de naam uit privacy-overwegingen niet wil prijsgeven, beroept zich in zijn bezwaarschrift op het feit dat de te bouwen jeugdsoos niet overeenkomt met de bebouwde omgeving en haaks staat op de bestemming 'groen'. 

De bezwaarmaker heeft verder in de gemeente stukken niets kunnen vinden over de situatie, gevels, plattegronden en constructieberekeningen en hij vraagt zich af of er bomen gekapt moeten worden voor het plaatsen van de units. Daarnaast wil hij weten of de gemeente wel een onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet heeft uitgevoerd omdat in de omgeving meerdere keren een Ransuil is waargenomen. Daarnaast zit hij met tal van vragen over de jeugdsoos zelf. Zo wil de bezwaarmaker weten hoeveel jongeren er gebruik van maken, om welke leeftijdsgroepen het gaat, wat de openingstijden zijn en of er ook muziek ten gehore wordt gebracht.

Huisvestingsproblemen

Jeugdsoos Esclusa in Zwartsluis kampt al langere tijd met huisvestingsproblemen. Door de sloop van de scholengemeenschap moesten ze hun ruimte daar verlaten. De tijdelijk geboden oplossing, het brugwachtershuisje in het centrum, is veel te klein voor de groep jongeren, laat staan dat ze er wat grotere activiteiten kunnen houden. Met een nieuw te bouwen soos bij het sportpark dacht de gemeente een definitieve oplossing voor het huisvestingsprobleem te hebben gevonden. Maar door het bezwaar kan de bouw niet beginnen en kampt de jeugd nog met hetzelfde probleem als voor de zomervakantie.

De Stentor nieuwsapp, download nu! Klik hier voor iOS of hier voor Android!

Kop van Overijssel