Volledig scherm
Het monumentale Oude Stadhuis in Hasselt . © Commons.wikipedia

Gemeente Zwartewaterland verder zonder Oversticht

ZWARTEWATERLAND - Omdat het gemeentebestuur de hulp van Overijssels erfgoedautoriteit Het Oversticht tot nu toe onvoldoende vindt en ook nog eens veel te duur, gaat Zwartewaterland het actualiseren en completeren van de eigen monumentenlijst afronden met alleen de lokale historische adviseurs.

Hierbij gaat het om de monumentenkenners van de historische verenigingen in Hasselt en Zwartsluis en de Genemuider Stichting Stadswacht. In een schrijven aan de gemeenteraad over de stand van zaken bij het opstellen van een uitgebreide gemeentelijke monumentenlijst meldt burgemeester Eddy Bilder dat de eind vorig jaar al opgetuigde inventarisatie later gereed komt vanwege de tijdelijke impasse na het 'wegsturen' van Het Oversticht. "Op ons verzoek heeft Het Oversticht in april geadviseerd hoe we onze monumentenlijst zouden moeten actualiseren.Die presentatie aan de gemeenteraad voldeed qua presentatie en beantwoording van vragen echter niet aan onze verwachtingen," aldus Bilder.

Vervolg
Toen een vervolggesprek hierover in augustus ook geen oplossing bood, werd verdere samenwerking met de Overijsselse erfgoedprofessionals beëindigd. Bilder: "Mede omdat Het Oversticht veel meer geld voor zijn werk wilde hebben dan oorspronkelijk afgesproken is toen besloten geen gebruik meer te maken van hun diensten." Volgens Bilder is toen ook direct contact gelegd met de drie plaatselijke erfgoedorganisaties in Zwartewaterland om het verdere werk voor de nieuwe monumentenlijst op te pakken.

Historische verenigingen
"De expertise van deze drie lokale instanties vormde toch al de basis van het eerste advies dat Het Oversticht nog wel uitbracht. Beide historische verenigingen en de stadswacht in Genemuiden hebben vervolgens aangegeven genoeg kennis in huis te hebben om het vervolgtraject uit te voeren," aldus Bilder.

De 'commotie' zorgde wel voor vertraging. Bilder: "Afspraak was om de actuele monumentenlijst nog dit jaar vast stellen, maar dit hebben we moeten opschuiven naar april volgend jaar." Volgende maand wordt al wel met alle eigenaren van de aangewezen monumenten gesproken. De definitieve selectie wordt in maart gemaakt.

Kop van Overijssel