Volledig scherm
Het Zwarte Water bij Zwartsluis. Foto Erna Lammers

Natura 2000 in startblokken in Kop van Overijssel

ZWARTEWATERLAND - Natura 2000 staat in de startblokken voor de uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Het merendeel van de betrokkenen in de Kop van Overijssel voelt voor ruilgrond op de juiste plek. Met de provincie Overijssel aan de regieknoppen is dit jaar veel voorwerk verricht om Natura 2000 in de steigers te zetten. Nederland telt ruim 160 Natura-2000 gebieden waar de achteruitgang in biodiversiteit wordt aangepakt. Het gaat dan om flora en fauna.

De Nederlandse gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. De betrokken grondeigenaren in en rond de uiterwaarden van Zwarte Water en instroom van de Vecht zijn door een vertrouwenspersoon bezocht en per perceel is vastgesteld wat er zou moeten gebeuren. ,,Enkele grondeigenaren hebben aangegeven wellicht interesse te hebben voor particulier natuurbeheer, het merendeel wenst ruilgrond van goede kwaliteit op de juiste plek. Als provincie willen wij maatwerk leveren’’, zegt gedeputeerde Hester Maij van Overijssel.

Afronding
De planuitwerking is nu in een afrondende fase. Volgens de projectgroep is het een unieke plek waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. De locatie is met name bijzonder vanwege de unieke kievitsbloemhooilanden. Gedacht wordt tevens aan uitbreiding van het areaal aan Hardhoutooibos, rietlanden en het bestand kwartelkoningen.

Grondeigenaren, belanghebbenden en belangstellenden kunnen reageren op de plannen tijdens een informatiebijeenkomst in Zwartsluis.

Datum: 16 november. Tijd: 15.00-21.00 uur. Locatie: hotel Zwarte Water, Zwartsluis.

Kop van Overijssel