Ondergrondse historische schat blootgelegd in Hasselt

videoAan de boorden van het Zwarte Water bij Hasselt zijn voor de tweede keer restanten van een stadspoort blootgelegd. Archeologen onderzoeken de fundering van het vijftiende-eeuwse bouwwerk omdat er plannen zijn om de Veerpoort deels te herbouwen.

Bij het aanleggen van de nieuwe rivierboulevard stuitte men in april 2016 op de restanten van de poort. Na archeologisch onderzoek werden de muren weer onder een dikke laag grond gestopt. Nu zijn ze opnieuw blootgelegd. ,,We bekijken de fundamenten waarop de poort heeft gestaan’’, zegt de Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp, die het onderzoek uitvoert met een team van Erfgoed Zwolle en aannemer Van Gelder. ,,Daarbij is er nu meer zichtbaar gemaakt dan drie jaar geleden.’’

Prima conditie

Klomp geeft aan dat alle resultaten van het onderzoek nog niet binnen zijn, maar hij durft al wel de conclusie te trekken dat de fundering in prima conditie verkeert. ,,Bij de afbraak in de negentiende eeuw is alleen het bovengrondse verwijderd. Alles onder het maaiveld hebben ze laten zitten en dat is mooi bewaard gebleven. Nu alles bloot ligt kun je ook heel mooi de rondingen van de torens zien. Je ziet gelijk wat het is.’’ Of er sprake is van een of meerdere bouwfasen weet Klomp nog niet. Onderzoek van de gevonden steensoorten zal dat uitwijzen.

Herbouwen

De gemeente Zwartewaterland heeft plannen om de zogenoemde Veerpoort gedeeltelijk te herbouwen. Volgens een woordvoerster van de gemeente worden de opgegraven resten voor de vorstperiode afgedekt met zand. De planning is om in het voorjaar met de herbouw te beginnen. Hiervoor is een plan gemaakt door Arcadis, maar of dat ook zo uitgevoerd gaat worden is nog niet duidelijk. Burgemeester Eddy Bilder zei eerder dit jaar tegen de Stentor: ,,Er ligt een gevisualiseerde droom als vertrekpunt voor de plannen. Want de ambitie om te herbouwen is er nog steeds.’’

Kruising

Met het in kaart brengen van onder meer de draagkracht van de funderingen van de poort is in ieder geval een volgende stap gezet richting herbouw. De komende weken volgt de herinrichting van de kruising van het Burgemeester Royerplein met de Van Nahuysweg, Justitie Bastion en de Kaai. De weg krijgt daar een flauwe bocht om ruimte te maken voor de herbouw van de Veerpoort. In de te vernieuwen bestrating wordt ook zichtbaar gemaakt waar de oude stadsmuur heeft gestaan. De visualisatie volgt op de al eerder herstelde stadsmuur langs het Justitie Bastion. Daarbij zijn honderden oude stenen in de nieuwe muur verwerkt.

De opgegraven restanten van de Veerpoort. De contouren van de twee torens zijn vanuit de lucht goed te zien.
Volledig scherm
De opgegraven restanten van de Veerpoort. De contouren van de twee torens zijn vanuit de lucht goed te zien. © Wilbert Bijzitter
 1. Coronacrisis kreeg afgelopen maanden voorrang van gemeenteraad Zwartewaterland
  PREMIUM

  Coronacri­sis kreeg afgelopen maanden voorrang van gemeente­raad Zwartewa­ter­land

  De politiek van Zwartewaterland houdt vanavond, bijna drie maanden na de laatste bijeenkomst, een digitale raadsvergadering. Waar andere gemeenten al eerder met virtuele foefjes het politieke debat draaiende hielden, gelastte een van de zwaarst getroffen gemeenten in ons land een ogenschijnlijke pauze in. Een rondgang langs de fractievoorzitters leert dat er achter de schermen op bescheiden schaal verder is gewerkt. ,,Partijpolitiek is even ondergeschikt gemaakt.”
 2. Zwartewaterland, plattelandsgemeente met een sterk industrieel karakter
  PREMIUM

  Zwartewa­ter­land, platte­lands­ge­meen­te met een sterk industri­eel karakter

  Een plattelandsgemeente met een sterk industrieel karakter. Dat is volgens wethouder Harrie Rietman de kracht van Zwartewaterland. ,,Die verscheidenheid is prachtig maar kan, bij het nemen van grote beslissingen, wel tot tegengestelde belangen en opvattingen leiden’’, zegt hij bij de presentatie van de ontwerp-Omgevingsvisie, die is opgesteld na overleg met veel inwoners en organisaties uit de gemeente.

Kop van Overijssel