Zwartsluis tekent massaal voor behoud kloksluis

videoEen open kolksluis met bedienbare bruggen. Daarvoor beijvert Zwartsluis zich, nu Rijkswaterstaat mogelijk de Grote Kolksluis permanent gaat afsluiten. Met een handtekeningenactie zetten Greet Generaal en Harm Bonsink het protest kracht bij, en ze krijgen massaal steun in het dorp.

,,De kolksluis is het kloppende hart van Zwartsluis en één van de belangrijkste gezichtsbepalende elementen. Bovendien is de cultuurhistorische waarde enorm groot’’, zo voeren Generaal en Bonsink aan. Door het verzamelen van handtekeningen proberen ze de in 1879 in gebruik genomen sluis, die lange tijd een voorname rol speelde in het scheepvaartverkeer van en naar het noorden van het land, op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Met een beschermde status denken ze sterker te staan tegen het in hun ogen onzinnige afsluitingsplan. PvdA-raadslid Harrie Rietman maakte zich daar enkele maanden geleden al sterk voor en ging zelfs nog een stapje verder door het college op te roepen te kijken of de status van Rijksmonument haalbaar is.

Kop van Overijssel