De Buitenhaven in Kampen wordt gebaggerd.
Volledig scherm
De Buitenhaven in Kampen wordt gebaggerd. © Foto Freddy Schinkel

Baggerwerk ligt stil: overstroming dreigt doordat sloten en kanaal nu dichtslibben

Door uitgestelde baggerwerkzaamheden slibben sloten, kanalen en rivieren steeds verder dicht. Daardoor dreigen er overstromingen. Er wordt door waterschappen en Rijkswaterstaat nog altijd gewacht op analyses voor PFAS-stoffen. 

Baggeraars uit de regio, zoals Geert Pruim uit Kuinre, melden eerder deze week tegenover de Stentor dat baggerwerkzaamheden in de regio al maanden stilliggen. Dat komt door de nieuwe tijdelijke regels voor chemische PFAS-stoffen in de grond. Er mag slechts 0,1 microgram PFAS per kilo verplaatste grond.

De dichtslibbende wateren hebben gevolgen voor transport over water, de landbouw en de waterkwaliteit, stelt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. ,,Bij een stevige regenbui is het belangrijk dat sloten, vaarten en kanalen op de juiste diepte zijn. Dat is nodig voor een goede doorvoer van het water. Om de bodem van sloten, kanalen rivieren en  op de juiste diepte te houden moet we blijven baggeren.’’ 

Nederland slibt dicht

De vertraging rond projecten van waterschappen door PFAS-stoffen speelt al langer, omdat waterschappen de regels die nu van kracht zijn geworden maanden hebben afgewacht. ,,Nu zijn er regels en moet alles onderzocht worden. Er gelden wachttijden voor de verplichte PFAS-analyses. Die wachttijden voor onze waterschappen lopen inmiddels wat terug, is onze ervaring. Voor ons is het heel belangrijk dat baggeren snel kan, omdat anders heel Nederland dicht slibt.’’ 

Waterschappen baggeren onder meer de kanalen, sloten en andere watergangen in hun gebied. ,,Hoe langer we de werkzaamheden uitstellen, hoe groter de kans is dat er wateroverlast ontstaat’’, vertelt een woordvoerder van de UWV. ,,Als we niet baggeren wordt de doorstroming minder. Er moet heel veel water worden afgevoerd, zeker bij een stortbui.’’

Als er niet gebaggerd wordt kunnen sloten sneller overstromen. ,,Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor boeren, die hun weilanden onder water zien lopen.’’ Ook voor de scheepvaart heeft het uitblijven van baggeren vervelende gevolgen. ,,De rivieren slibben vaak snel vol, omdat het afval van de scheepvaart naar de bodem zakt. We moeten dus ook baggeren om ons water schoon te houden. De gevolgen daarvan zijn vooral merkbaar op lange termijn.’’

Kust beschermen

Rijkswaterstaat (RWS) geldt eveneens als een belangrijke opdrachtgever voor baggerwerkzaamheden. Naast wateroverlast, stelt RWS dat er door baggeren vervuilde bodem wordt weggehaald. Er wordt onder meer gebaggerd in de Nederlandse rijksvaarwegen van de Noordzee, de Waddenzee en de grote havens. Om de kust te beschermen tegen hoge zeewaterstanden en zeespiegelstijging moet er regelmatig gebaggerd worden. 

Volgens RWS is het baggeren ook belangrijk om zand te winnen. Dat wordt vervolgens aangebracht op of voor de kust, om zo het achterland te beschermen tegen hoge zeewaterstanden en zeespiegelstijging. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelde eerder deze week dat de nieuwe normen voor PFAS in de bodem noodzakelijk zijn. ,,Ik ben met betrokken partijen in overleg om te zien wat nog verder nodig en mogelijk is om stagnatie te voorkomen’’, zei ze er donderdag over in de Tweede Kamer. 

In samenwerking met indebuurt Zwolle