Volledig scherm
Studio van RTVZoo met achter de knoppen een van de oprichters Roel van Olst. © Frans Paalman


Wethouder grijpt niet in bij crisis RTV ZOo

Wethouder Jan Brink is niet van plan zich te mengen in het conflict dat is ontstaan tussen het bestuur en de redactie van RTV ZOo. Dat meldt persvoorlichter Marieke Steinfert namens hem.

,,Wij zijn afgelopen periode zowel door het bestuur als door de redactie op de hoogte gebracht van over de onrust die daar kennelijk heerst. Wij zijn daar geen partij in en doen daar ook geen uitspraken over: dit is een conflict tussen bestuur en redactie”, aldus de voorlichter. 

,,Het bestuur van RTV ZOo heeft wethouder Brink in een gesprek vorige week de garantie gegeven dat de uitzendingen door zullen gaan en dat er, volgens afspraak, gewerkt wordt aan een tussentijdse evaluatie over het functioneren van RTV ZOo en de verbeteringen die daar op organisatorisch vlak nodig zijn. Op basis van deze interne evaluatie en het verbeterplan zal het college een oordeel geven over de situatie en het vervolg. Los van de inhoud, daar gaat de gemeente niet over, is wel duidelijk dat er verbeteringen nodig zijn.”

Eens

Zowel D66 als coalitiegenoot PvdA scharen zich achter die opstelling van de wethouder. Sonja Paauw (D66) en Patty Wolthof (PvdA) laten weten het aangekondigde verbeterplan van het bestuur van de lokale omroep af te willen wachten.

Oneens

,,Onbegrijpelijk”, vindt William Dogger van Swollwacht. ,,De politiek is subsidiegever en mag prestatie-eisen stellen. Dat het bestuur zelf intern gaat evalueren hadden we als gemeenteraad nooit mogen accepteren. Dat is toch een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt. Ik pleit voor een onafhankelijk bemiddelaar, liefst iemand uit de journalistiek, die dan ook met een advies naar de raad komt.” 

Daar sluit GroenLinks zich bij aan. ,,Onze fractie vindt het een goed idee om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren”, meldt burgerraadslid Eildert Noorda namens de fractie. ,, Hierbij lijkt ons het logisch dat alle partijen in dit conflict worden gehoord. In een later stadium zullen we met behulp van de uitkomsten ons standpunt formuleren; we kunnen ons voorstellen dat de tussentijdse evaluatie hiervoor wat naar voren wordt getrokken.”

Coalitiepartij VVD hoopt snel door het college te worden geïnformeerd en gaat anders zelf vragen stellen. ,,Mochten de problemen bij en rond RTV ZOo onoplosbaar blijken, bestaat bij de VVD-fractie geen bezwaar tegen het intrekken van de licentie en met andere gegadigden, zoals RTV Focus, in gesprek te gaan", meldt raadslid Gerrit van der Kooy.

Andere gemeenteraadsfracties hebben niet op onze schriftelijke vragen gereageerd.

In samenwerking met indebuurt Zwolle