Het azc in Dronten herbergde afgelopen jaar een kleine groep vluchtelingen die voor veel overlast zorgde in Kampen.
Volledig scherm
Het azc in Dronten herbergde afgelopen jaar een kleine groep vluchtelingen die voor veel overlast zorgde in Kampen. © Freddy Schinkel

Burgemeesters Kampen en Hardenberg pleiten voor betere verdeling van vluchtelingen over Nederland

Gemeente in IJsselland hebben nog geen verzoek gekregen om extra opvangplekken voor asielzoekers te huisvesten. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is op zoek naar 5000 extra opvangplekken vanwege verwachte groei van het aantal vluchtelingen. Burgemeesters bort Koelewijn (Kampen) en Jan Willem Wiggers (Hardenberg) pleiten alvast voor een evenwichtiger verdeling van vluchtelingen over het land.

Voorzitter Peter Snijders van de Veiligheidsregio IJsselland liet woensdagochtend in Wijhe weten dat het COA, voor zover hij wist, bij nog niet een van de gemeenten in Noord- en West-Overijssel heeft aangeklopt. Vrijdag bespreekt commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema met Snijders en zijn Twentse evenknie of de provincie meer vluchtelingen zou willen herbergen. 

Toename verwacht

Die vraag komt voort uit de verwachte toename van vluchtelingen en de lange doorlooptijd van asielaanvragen bij de immigratiedienst IND. Komt bij dat een aantal afspraken over opvang tussen gemeenten en COA afloopt. IJsselland wil zich niet, zoals in 2014/15 gebeurde, komend jaar laten overvallen door een golf aan vluchtelingen. Toen moesten onder meer de Zwolse IJsselhallen worden gebruikt voor noodopvang.

Onrustiger

Of gemeenten in IJsselland bereid zijn extra opvangplekken voor vluchtelingen te creeëren als het COA daar om vraagt, valt nog te bezien. Burgemeester Wiggers van Hardenberg, een gemeente met sinds jaar en dag een asielzoekerscentrum (azc), stelt dat het onrustiger is geworden sinds het asielzoekerscentrum meer vluchtelingen telt die geen kans maken op een verblijfsvergunning, zogeheten ‘veiligelanders’. ,,Dat leidt tot turbulentie en spanningen binnen het azc. Ik wil dan ook aandacht voor een snellere procesgang, zeker bij de categorie vluchtelingen (veiligelander, red.) waarbij dat snel zou kunnen’’, aldus Wiggers. 

Oververtegenwoordigd

De Hardenbergse burgervader pleit daarnaast voor een evenwichtiger verdeling van azc’s over het land. Hij vindt dat het noorden en oosten nu oververtegenwoordigd zijn. De Kamper burgemeester Bort Koelewijn is het daar roerend mee eens. Kampen heeft afgelopen jaar veel hinder ondervonden van diefstallen door een kleine groep kansloze asielzoekers uit het nabijgelegen azc Dronten. 

Veiligelanders

Koelewijn wil dat IND en COA bekijken of deze veiligelanders apart kunnen worden opgevangen, zodat ze niet gaan stelen in steden en dorpen. Rob Bats van Steenwijkerland ziet ook dat veiligelanders voor onrust zorgen. Hij heeft een groot azc vlak naast de deur, in Luttelgeest, en pleit ervoor om ook naburige gemeenten te informeren over de plannen.

In samenwerking met indebuurt Zwolle