Volledig scherm
© Rick Nederstigt

“Voldoende vette graslanden Overijssel voor verjaagde ganzen”

DEN HAAG/ZWOLLE – “Het is in Overijssel echt geen Wild West waar jagers hele veldslagen met ganzen uitvechten,” zei een provinciewoordvoerder dinsdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State over het verjagen van ganzen van agrarische gronden.

De Vogelbescherming vreest evenwel dat jagers in Overijssel in de toekomst steeds meer ganzen kunnen en gaan afschieten. Want dat zou een aantal nieuwe besluiten van de provincie mogelijk maken, beweerde de woordvoerster van de Vogelbescherming tijdens de rechtszitting in Den Haag. Overijssel meent evenwel dat haar aangescherpte afschotbeleid zowel de ganzenpopulatie op peil houdt, als de vraatschade op agrarische gronden beperkt houdt. 

Hoewel het afschot de laatste jaren rond de 10.000 ganzen per jaar schommelt, handhaaft de ganzenpopulatie in Overijssel zich al jaren op 100.000, zei een provinciewoordvoerder, “daarmee wordt duidelijk dat de ganzenpopulatie zeker niet gestaag afneemt, zoals de Vogelbescherming beweert.” De provincie komt met het afschotbeleid vooral de boeren tegemoet die het afgrazen van weilanden en akkers door ganzen willen beperken. Volgens de Vogelbescherming lopen niet alleen ganzen gevaar maar ook andere, zwaar beschermde vogelsoorten.

Aanscherping

De Vogelbescherming vindt, ondanks aanscherping van haar beleid, de provincie Overijssel nog steeds veel te soepel als het om het verjagen van ganzen gaat. Eerder tikte de Raad van State de provincie al op de vingers, omdat ze de jagers(Faunabeheereenheid) een soort carte blanche had gegeven. Intussen heeft de provincie meer beperkingen aan het afschot gesteld en is er voor een vijftal zwaar beschermde Overijsselse Natura-2000 gebieden een NBW(Natuurberschermingswet)-vergunning verleend. Zo mogen jagers in de winter maximaal 10 ganzen per keer afschieten en niet na 12 uur ’s middags, dit om trekganzen te ontzien. Vogelbescherming vindt evenwel dat er veel meer onderzoek nodig is, omdat nog steeds onduidelijk is of en hoeveel effecten het afschot van ganzen op de natuur heeft. Volgens de natuurorganisatie worden ook beschermde soorten als de kleine zwaan, de wulp en bruine kiekendief verstoord door het geknal. En dat mag niet volgens de strikte Europese Natura 2000-regels.

240.000 hectare

Overigens kwam de provincie tijdens de zitting met nog wat aanvullende cijfers. Gemiddeld schieten jagers per weiland tussen de nul en vijf ganzen af. De grote troep ganzen vliegt dan weg en strijkt 600 meter verder weer neer. Gemiddeld blijven de ganzen dan een week weg van het weiland waar ze verjaagd zijn. Uiteraard zal de boer van het 600 meter verder gelegen weiland na verloop van tijd ook jagers inschakelen en zo hoppen de ganzen van weiland naar weiland. En dat is volgens Overijssel geen probleem omdat er in totaal 240.000 hectare vet bemeste weilanden in de provincie beschikbaar zijn. Aangezien een aantal vogelsoorten graag op vette weilanden graast en niet op de schrale natuurgraslanden zijn er volgens de provincie voldoende voedsel en uitwijkmogelijkheden aanwezig. Verder denkt de provincie dat andere beschermde vogelsoorten niet zo ernstig verstoord worden, omdat het sowieso niet erg rustig is in het drukke Nederland. “Boeren maaien hun land, sloten worden uitgegraven en er lopen wandelaars rond, rijden fietsers en auto’s, noem maar op. De vogels zijn gewend aan verstoring,” aldus een Overijsselse deskundige. De Vogelbescherming zette tijdens de zitting grote vraagtekens bij de nieuwe cijfers van de provincie.“We hebben wel vaker beweringen van Overijssel gehoord die achteraf niet waar bleken. Wij eisen een uitgebreide passende beoordeling waarbij alle aspecten van het afschot worden onderzocht,” besloot de woordvoerster van de Vogelbescherming. De Raad van State doet binnen zes a twaalf weken uitspraak.

In samenwerking met indebuurt Zwolle