Volledig scherm
Station Zwolle © Tom van Dijke

Fly-over voor bussen bij station Zwolle

ZWOLLE - Burgemeesters en wethouders willen een fly-over voor de bussen bij station Zwolle. Het busstation wordt verplaatst van voor naar achter het station.

Station en Spoorzone
"Dat wordt als een extra perron aan het station toegevoegd, direct naast het spoor en rechtstreeks toegankelijk met de trap en lift vanuit de (verbrede) reizigerstunnel. Daardoor kunnen reizigers sneller en beter overstappen van trein naar bus en omgekeerd", aldus de gemeente in een persbericht over het station en de Spoorzone. "Station Zwolle wordt verder verbeterd om de toenemende stroom reizigers goed op te vangen. ProRail werkt momenteel al aan de verbreding van de reizigerstunnel. De volgende stap is de verplaatsing van het busstation naar de zuidkant van het station en de aanleg van een fly-over voor de bussen. Ook komen er goede voorzieningen voor fiets en auto en wordt het station beter verbonden aan de stad. Dat is de kern van het voorstel dat burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Zwolle doen."

Burgemeester en wethouders van Zwolle willen samen met de partners snel beginnen met de aanpak van het station. Gemeente en provincie hebben samen met NS en ProRail gewerkt aan plannen voor het stationsgebied. "In het rapport Stad en spoor verbonden zijn de ambities voor de ontwikkeling van het gebied voor de langere termijn beschreven en presenteren de partijen een ontwerp voor de verdere verbetering van het station tot goed werkende vervoersknoop."

Extra perron
Het nieuwe busstation wordt als een extra perron aan het station toegevoegd, direct naast het spoor en rechtstreeks toegankelijk met de trap en lift vanuit de (verbrede) reizigerstunnel. Daardoor kunnen reizigers sneller en beter overstappen van trein naar bus en omgekeerd. Wethouder Gerrit Piek: "Een fly-over is een goed inpasbare verbinding, die iets moois kan toevoegen aan de stad, zoals de Hanzeboog. Daarmee verbetert de verkeerssituatie in de Oosterlaan en de Stationsweg en wordt het probleem van de fietsen in de Westerlaan opgelost. Er blijft financiële ruimte om te investeren in de entrees, pleinen en fietsenstallingen. En dat is nodig, want juist al die onderdelen samen dragen bij aan een goed werkend knooppunt zoals we dat met elkaar willen."

Ondergrondse fietsenstalling
Voor het parkeren van fietsen heeft B & W "de voorkeur voor een ondergrondse stalling onder het stationsplein (aan de noordkant) in combinatie met een nieuw te bouwen meerlaagse stalling op de plek van de huidige Westerlaangarage en bovengrondse stallingen aan de zuidzijde. Dat kan alleen als er ook een oplossing wordt gevonden voor het autoparkeren. Zowel voor de fietsstallingen als het autoparkeren werken de partijen de komende maanden een plan uit." Ook wordt een loopbrug over de sporen aan de westkant van het stationsgebouw voorgesteld. Voor de studenten naar Hogeschool Windesheim wil de gemeente een alternatieve looproute maken die minder overlast geeft voor bewoners.

De komende maanden zullen de plannen ook gepresenteerd worden in de wijkplatforms van Assendorp, Hanzeland, Veerallee en Stationsbuurt en tijdens een algemene inloopbijeenkomst. De gemeenteraad bespreekt op 13 en 27 mei de visie en de aanpak van de spoorzone. Als de raad instemt willen b en w nog voor de zomer een voorstel doen voor de investering in het stationsgebied en de spoorzone. Tegelijkertijd doen ook Gedeputeerde Staten van Overijssel investeringsvoorstellen aan Provinciale Staten.

Volledig scherm
Een Hanzeboog in het klein om de bussen het spoor te laten oversteken. Illustratie Nieuwsbrief Spoorzone Zwolle.
Volledig scherm
Een plattegrondje van de belangrijkste wijzigingen: waar komt wát, als alle plannen worden uitgevoerd? Illustratie: Nieuwsbrief Spoorzone Zwolle
Volledig scherm
De bussen weg, de fietsen onder de grond: zo keert de rust van weleer terug op het Stationsplein aan de stadskant van Zwolle, en dat is precies de bedoeling. Een prettige plek moet het zijn. Illustratie Spoorzone Zwolle

In samenwerking met indebuurt Zwolle