Volledig scherm
Jeugdbescherming Overijssel zorgt voor 2000 kinderen. Het moet op zoek naar nieuwe samenwerking.

Fusie jeugdbescherming
Oost-Nederland afgeketst

Jeugdbescherming Gelderland stopt het fusieproces met Jeugdbescherming Overijssel (JbOV), tot groot verdriet van de laatstgenoemde partij. De beslissing volgt kort nadat bekend is geworden dat JbOV niet aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet en vier maanden de tijd heeft orde op zaken te stellen.

De beide organisaties die in opdracht van gemeenten en rechtbanken jeugdbescherming bieden, zijn ongeveer drie jaar in overleg geweest over een fusie. Er werd al op enkele terreinen samengewerkt en dat smaakte wat JbOV betrof naar meer. ,,Hoopvol, ook omdat beide organisaties bij momenten in zwaar weer verkeren”, aldus Jeugdbescherming Overijssel in een schrijven aan zijn personeel. Het bestuur van JbOV betreurt het afketsen van de fusie 'in hoge mate'.   

De fusiegesprekken hadden te maken met de nieuwe positie van de organisaties, die tot enkele jaren geleden rechsreeks onder de provincies vielen. Nu zijn behalve rechtbanken ook gemeenten opdrachtgevers, waardoor de financiering sterk is verbrokkeld en verminderd. Waarom Jeugdbescherming Gelderland niet meer met Overijssel wil fuseren, is nog niet bekendgemaakt.

JbOV werkt ondermeer in de jeugdreclassering, voogdij, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Het gaat in Overijssel om ongeveer 2000 kinderen. Nu de fusie is afgeketst, zijn wat JbOV betreft weer alle opties open, 'ook voor samenwerking'.    

In samenwerking met indebuurt Zwolle