Volledig scherm
Ganzen vreten akkers kaal, op de foto in Nissewaard, Zuid-Holland. © Teun Kweekel

Ganzenjacht Overijssel weer voor rechter

De Faunabescherming stapt weer naar de rechter om een streep te laten zetten door het jaarrond afschieten van ganzen in Overijssel, onder meer in natuurgebieden. 

De zaak voor de bestuursrechter dient dinsdag in Zwolle. Woordvoerder Harm Niesen van de Faunabescherming, dat het afschotbeleid aanvecht, stelt dat er al jaren vergeefs pogingen worden gedaan om via de jacht het aantal ganzen in Overijssel op het peil van 2005 te krijgen. Volgens de Faunabescherming gaat het Overijsselse afschotbeleid veel verder dan in andere provincies, maar sorteert het desondanks geen effect

Broedvogels

Niesen: ,,Ze zijn er al een jaar of tien mee bezig, er zijn honderdduizenden ganzen -een beschermde soort- geschoten, maar terugdringen van het aantal lukt niet. Het lijkt er niet op.’’ Ander punt dat de Faunabescherming aanvecht zijn de verstoringsafstanden die jagers in natuurgebieden moeten houden tot beschermde broedvogels. Dat is volgens de Faunabescherming niet uitvoerbaar omdat jagers niet kunnen weten waar beschermde broedvogels zich ophouden in natuurgebieden. 

Gewassen

Het afschieten van de ganzen is nodig om de schade door foeragerende ganzen aan landbouwgewassen te beperken, vinden provincie, boeren en jagers. Jaarlijks keert de overheid ruim 20 miljoen uit aan boeren die schade aan hun gewassen hebben door ganzen; de uitgekeerde bedragen zijn afgelopen jaren toegenomen. Er worden jaarlijks zeker 100.000 ganzen afgeschoten.  

Grauwe ganzen

Provincie Overijssel verleende dit voorjaar een aangepaste vergunning aan de Faunabeheereenheid Overijssel voor het jaarrond doden van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen met het geweer. Ook op agrarische percelen in de meeste Natura 2000-gebieden in Overijssel -waaronder Weerribben, De Wieden, Zwarte Meer, Zwarte Water, Ketelmeer, Vossemeer, Rijntakken en Vecht- mochten de vogels geschoten worden. 

Verbod

De aanpassing van die vergunning, vorig jaar, vloeide voort uit een vonnis van de Raad van State, in 2017. Het hoogste rechtsorgaan floot ruim twee jaar geleden de provincie Overijssel terug over de afschot van ganzen in Natura 2000-gebied. Overijssel had toen de gevolgen van het afschieten van ganzen in beschermde natuurgebieden De Wieden en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht niet goed in kaart gebracht; een verbod op ganzenjacht in natuurgebieden was het gevolg.  

Het dispuut voor de rechter, dinsdag, gaat over een vergunningsperiode die op 1 september afliep; inmiddels ligt er een nieuw faunabeheerplan. Desondanks kan een uitspraak hierover relevant zijn voor toekomstig beleid rond de ganzenjacht.  

In samenwerking met indebuurt Zwolle