Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP XTRA

Gemeente Zwolle wordt proeftuin voor gezins-pgb

Zwolse gezinnen die gebruikmaken van talloze zorgregelingen, krijgen hulp vanuit de gemeente. Zwolle meldt zich bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan als pilotgemeente voor een integraal gezins-pgb.

Eén gezinsplan moet de administratieve rompslomp verminderen voor inwoners wiens huishouden afhankelijk is van zorg uit meerdere wetten. In de ideale situatie heeft ze één budget voor alle benodigde zorg in het gezin en niet langer een apart budget per persoon voor elke afzonderlijke zorgvraag. In Delft en Woerden loopt sinds 2015 al een proef met zo'n i-pgb. De gemeenten en tal van (zorg)organisaties werken hierin samen om gezinnen te helpen die met twee of meer regelingen te maken hebben. Dit kan zijn rond werk en inkomen, jeugdhulp, passend onderwijs, schuldhulpverlening, Wmo en andere zorgzaken.

Weektaak

,,De zorg op elkaar laten aansluiten is enorm lastig, maar dit  probleem wordt nu nog bij inwoners neergelegd. Sommige mensen hebben er een weektaak aan. Als zo'n persoon omvalt, ben je nog verder van huis. De gezinnen zijn bij het sociaal wijkteam bekend, praat met ze over de mogelijkheid hoe dit te organiseren. Dan is het niet langer alleen het probleem van de inwoners, maar ook van de gemeente", zegt ChristenUnie-raadslid Wietse de Boer. Hij gaf de aanzet tot een voorstel om in de provinciehoofdstad actiever in te zetten op een gezinsregeling, onder meer door Zwolle bij het ministerie aan te melden voor een pilot. De voltallige gemeenteraad steunde dit plan.

Motie

De Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar gaf dit voorjaar al aan best wat te zien in één zorgplan voor een gezin, maar volgens De Boer kan er een tandje bij. Door het college van burgemeester en wethouders met een motie op te roepen zich aan te melden voor de pilot én met een gezins-pgb te gaan werken waar daar aanleiding toe is, kan in het stadhuis niet langer afgewacht worden.

In samenwerking met indebuurt Zwolle