Volledig scherm
PFOS, uit de PFAS-groep, is een giftige stof die geanalyseerd wordt door het bedrijf Synlab in Rotterdam. © Carlo ter Ellen

Nieuwe regels volgens staatssecretaris Van Veldhoven hard nodig: ‘PFAS is zeer zorgwekkende stof’

De nieuwe regels voor de chemische PFAS-stoffen betekenen niet dat baggeraars aan nog meer eisen moeten voldoen. Integendeel, de regels zijn juist een verduidelijking  van de mogelijkheden om grond en baggerspecie met PFAS te verzetten. Hard nodig ook want PFAS is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven een ‘zeer zorgwekkende stof’.   

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat reageert op vragen van VVD-Kamerleden Erik Ziengs, Arne Weverling en Remco Dijkstra over PFAS. Baggeraars in de regio zijn keihard geraakt door nieuwe regels voor de chemische PFAS-stoffen, meldde de Stentor eerder deze week. Er mag slechts 0,1 microgram in een kilo verplaatste grond zitten. De Kamerleden vragen zich af of het nu echt nodig is om na de stikstof-uitspraak nog meer eisen op te leggen. Ook vragen de VVD-ers zich af hoe Van Veldhoven (D66) gaat voorkomen dat wegen- en woningbouwprojecten in gevaar worden gebracht of vertraging oplopen. Volgens Van Veldhoven bieden de nieuwe regels juist meer duidelijkheid voor de baggeraars.  

Noodzaak

Nieuwe normen voor PFAS in ons water en onze bodem zijn noodzakelijk want PFAS is een zeer zorgwekkende stoffengroep, aldus de staatssecretaris.  ,,Gezien de eigenschappen van PFAS, waarvan verschillende stoffen worden aangemerkt als potentiële zeer zorgwekkende stoffen, vind ik dat voorzichtigheid is geboden. Ik ben met betrokken partijen in overleg om te zien wat nog verder nodig en mogelijk is om stagnatie te voorkomen.’’

Quote

Gezien het gaat om zeer zorgwekken­de stoffen, is actie noodzakelijk’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven

Volgens de staatssecretaris werd op veel plaatsen PFAS nog niet gemeten en werd er in het verzet van grond en baggerspecie geen rekening  mee gehouden. ,,Gezien het gaat om zeer zorgwekkende stoffen, is actie noodzakelijk’’, stelt Van Veldhoven. ,,Het toepassen ervan vraagt van iedereen een inspanning en levert soms vertraging op.’’

Landelijk beeld

Meten is weten, geldt ook hier. Om een landelijk beeld van PFAS te krijgen, gaat het RIVM alle nog te verzamelen meetdata analyseren.  Met dit beeld wil Stientje van Veldhoven samen met de gemeenten, provincies en waterschappen ‘nagaan wat de omvang van het probleem is en waar en welke actie door wie eventueel ondernomen moet worden om het probleem te beheersen'.

In samenwerking met indebuurt Zwolle