Volledig scherm
Het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. © Foto: Tom van Dijke/Wegener

Overijssel koerst op dubbel zoveel duurzame energie

ZWOLLE - Het aandeel duurzame energie in Overijssel moet in de periode tot 2023 meer dan verdubbelen, naar 20 procent van het totaal. Nu komt nog maar 9 procent van de energie uit duurzame bronnen als zon, wind, water en biovergisting.

Om duurzame energieprojecten van de grond te krijgen hebben provinciale staten gisteravond 40 miljoen euro vrijgemaakt, bovenop de 200 miljoen euro die al beschikbaar was in het Energiefonds Overijssel. Dit geld is voor het stimuleren van nieuwe projecten en de organisatie die nodig is om ze te kunnen voorbereiden. Het geld voor de investeringen in de projecten zelf moet komen uit subsidies, het Energiefonds Overijssel en van bedrijven en particulieren. Om de ambities van het programma Nieuwe Energie waar te maken is in totaal circa 3 miljard euro nodig.

Huurwoningen
De komende vijf jaren zouden 75.000 koop- en 50.000 huurwoningen in Overijssel energiezuinig moeten worden gemaakt. Gemeentelijke gebouwen moeten 20 procent energiezuiniger worden.

Er wordt ook sterk ingezet op duurzame energiebronnen. Het aandeel windenergie moet omhoog naar ruim 95 megawatt, maar komt waarschijnlijk uit op 120 megawatt. Aan het eind van de planperiode zal er naar verwachting ruim 1000 hectare blinkende zonnepanelen in de provincie staan, waarvan iets minder dan de helft op daken van woningen en bedrijven. Ruim 200 installaties zullen tegen die tijd energie opwekken uit biogas. Daarbij wordt uitgegaan van 70 kleine mestvergisters en 130 houtgestookte installaties. Een deel van de staten was niet gelukkig met dit onderdeel van het plan uit vrees dat van heinde en verre snoeihout moet worden aangevoerd om de installaties aan de praat te houden. Dat zou een grote hoeveelheid transportbewegingen met zich mee brengen, wat weinig duurzaam is en veel overlast kan veroorzaken.

Openbaar vervoer
Verder is er geld voor vier proeven met het openbaar vervoer, dat uiteindelijk volledig elektrisch moet worden. Tijdens de behandeling van het energieplan werden 6 amendementen en 21 moties ingediend om details aangepast te krijgen. Ze werden bijna allemaal verworpen. Een motie om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor meer laadpalen in de provincie haalde het wel.

In samenwerking met indebuurt Zwolle