Volledig scherm
Annemieke Traag, gedeputeerde Overijssel. © Jacques Kok

Overijssel wil harde garanties over aantal vluchten Lelystad Airport

 De provincie Overijssel wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) de maximaal 10.000 vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport in de wet opneemt. Ook moet de wijze waarop deze limiet wordt gehandhaafd wettelijk worden vastgelegd.

Als vliegveld Lelystad in 2020 van start gaat als vakantieluchthaven, mag het de eerste jaren groeien tot 10.000 vliegbewegingen per jaar. Pas als in 2023 het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld, waardoor de fel bekritiseerde laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel omhoog kunnen, mag Lelystad verder groeien.

Boterzacht

Van Nieuwenhuizen schreef recent in een Kamerbrief dat zij de 10.000-grens niet in het Luchthavenbesluit voor vliegveld Lelystad vastlegt. GroenLinks noemde die limiet daarop boterzacht en verwees naar Schiphol. Daar worden de geluidsgrenzen al drie jaar overschreden, maar kan toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport niet optreden omdat er geen wettelijke basis is.

,,We hebben net gezien rond Schiphol wat er gebeurt als dergelijke zaken niet wettelijk zijn vastgelegd. Dit betekent simpelweg dat de grens van 10.000 vliegbewegingen niet valt te handhaven", zei Kamerlid Suzanne Kröger in de Stentor. ,,Het gevolg is dat als er in de toekomst tóch meer dan het toegestane aantal vliegbewegingen worden gemaakt, je er niet veel tegen kunt doen. Het is nu namelijk niet meer dan een toezegging. En dat betekent heel weinig op het moment dat je als burger wilt dat er gehandhaafd wordt en je bijvoorbeeld naar de rechter stapt."

Randvoorwaarden

Daarnaast oppert Overijssel in de brandbrief een aantal randvoorwaarden voor de omvangrijke herindeling van het luchtruim, die aan de laagvliegroutes boven het oosten vanaf 2023 een einde moeten maken. Overijssel wil dat ook deze randvoorwaarden – onder meer: laag vliegen behoort tot het verleden, vliegtuigen moeten zo lang mogelijk hoog blijven vliegen voordat de landing wordt ingezet – in de wet worden vastgelegd.

In de brief constateert de provincie dat er nog steeds geen concrete afspraken zijn gemaakt over de nulmeting van geluid en gezondheid (onder andere fijnstof) en hoe dit gemonitord gaat worden. ‘Wij gaan ervan uit dat u hierover in 2018 afspraken met ons maakt, zodat u in 2019 de nulmetingen van geluid en gezondheid kunt laten uitvoeren’, schrijft Gedeputeerde Staten in de brief.

Zorgen

Overijssel wijst er fijntjes op dat de zorgen in deze regio over het vliegveldplan nog altijd groot zijn en vraagt de minister snel actie te ondernemen. ‘Wij vragen u de zorgen van de regio vóór het zomerreces van 2018 weg te nemen.’

Hoewel Lelystad – als het aan Van Nieuwenhuizen en een meerderheid van de Tweede Kamer ligt – in 2020 start als vakantievliegveld met tijdelijke laagvliegroutes, wil Overijssel nog steeds het liefst dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld voordat ‘Lelystad’ überhaupt open gaat.

Dat de provincie Overijssel juist nu met de brandbrief komt, is niet verrassend. Dinsdagmiddag (16 uur) debatteert de Tweede Kamer over Schiphol en Lelystad Airport.

In samenwerking met indebuurt Zwolle