Volledig scherm
Het paasvuur in het Overijsselse Dijkerhoek in 2018. © ANP

RIVM: paasvuren en andere vreugdevuren goed voor 1 procent van alle fijnstof

Paasvuren en andere vreugdevuren zorgen op jaarbasis voor 1 procent van alle fijnstofuitstoot in Nederland. Dit concludeert het RIVM op basis van gegevens uit 2017. Het is voor het eerst dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vreugdevuren heeft meegenomen op emissieregistratie.nl.  

De industrie is met 32 procent de grootste fijnstofveroorzaker, gevolgd door huishoudens (24 procent) en wegverkeer (17) procent. ,,De 1 procent per jaar door vreugdevuren lijkt niet veel, maar op de dag dat er paasvuren branden, is de uitstoot daarvan net zo groot als van alle andere bronnen samen”, zegt RIVM-woordvoerder Coen Berends. 

In Nederland overlijden jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden eerder door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen, aldus het RIVM.

De Nederlandse Emissieregistratie (www.emissieregistratie.nl) telt sinds begin jaren zeventig de emissies (uitstoot, red.) vast van alle relevante Nederlandse bronnen zoals huishoudens, wegverkeer, industrie en woning- en autobranden. Beleidsmakers gebruiken de uitkomsten als input voor nationale en internationale afspraken over luchtkwaliteit. 

25.700 ton

Het gegeven dat er dit jaar vanwege het risico op natuurbranden veel paasvuren niet doorgaan, neemt het RIVM mee in berekeningen waarvan de resultaten pas in 2021 worden gepubliceerd.  Uit de berekeningen op basis van  gegevens in 2017 blijkt het volgende: voor de nieuwjaarsvuren is bij de jaarwisseling 2017-2018 ongeveer 3.300 ton aan pallets verbrand,  bij de 400 à 500 aangekondigde paasvuren in 2017 ging circa 16.600 ton snoeihout in vlammen op en bij andere vreugdevuren zoals tijdens Sint Maarten, Meierblis (Texel), Luilak (zaterdag voor Pinksteren) ongeveer 5.800 ton aan snoeihout en pallets. De drie categorieën vreugdevuren verbrandden in 2017 samen ongeveer 25.700 ton aan snoeihout en pallets,

PAKs

Het RIVM berekende tot voor kort niet de uitstoot van vreugdevuren. Gedacht werd dat het aandeel van de vreugdevuren in Nederlandse luchtverontreiniging verwaarloosbaar was. Door het schoner worden van de industrie en het verkeer worden bronnen die eerder klein waren nu relatief steeds belangrijker, aldus het RIVM. Bij vreugdevuren komen naast fijnstof ook polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs),  stikstofoxiden, koolstofdioxide, koolmonoxide en dioxinen vrij.

In samenwerking met indebuurt Zwolle