Volledig scherm

Sloop IJsselcentrale nu nog tegengaan is 'lastige zaak'

De rechter vindt dat de Bond Heemschut te laat actie onderneemt om sloop van de centrale Harculo tegen te houden. De erfgoedvereniging deed daartoe gisteren in de rechtbank een verzoek voor een voorlopige voorziening. Ook lijkt de bond het verkeerde verzoek te hebben ingediend.

Met de voorlopige voorziening wil Heemschut dat de centrale een tijdelijke beschermde status krijgt, waardoor de sloop eerst een halt kan worden toegeroepen.

Sloopmachines
De erfgoedvereniging deed het verzoek op basis van het gemeentelijke besluit om de centrale geen monumentale status te geven. De bezwaarprocedure loopt nu al weken, terwijl de sloopmachines gestaag doorwerken. Maar rechter mr. A. Oosterveld vroeg zich af of de Bond Heemschut wel het juiste middel gebruikt om haar doel te bereiken. Want in feite zou het bij het tegengaan van de sloop om de door de provincie al tijden geleden afgegeven sloopvergunning moeten gaan en niet om het weigeren van de monumentale status door de gemeente. 

Taak 
Nu dit verzoek wel ter tafel ligt zou alleen door het afgeven van een soort 'voorbescherming' de rechter invloed op de afbraak van de centrale kunnen hebben. Maar dat lijkt de rechter buiten zijn werkveld te vinden liggen. ,,U vraagt mij in feite Harculo tot gemeentelijk monument te verklaren, terwijl ik daar niet over ga. Ik ben er om te kijken of de gemeente zich houdt aan de beginselen van behoorlijk bestuur.''

Energiereus Engie heeft centrale Harculo niet meer nodig in de grootschalige elektriciteitsproductie en wil er van af. De Bond Heemschut, met in haar kielzog het Cuypersgenootschap, meent dat de centrale van hoge architectonische waarde is. Ze vindt de Engie te weinig onderzoek heeft gedaan naar een nieuwe bestemming. De gemeente heeft tot mei de tijd nodig om het bezwaar tegen het afwijzen van de monumentale status te kunnen beoordelen. 

De rechter doet binnen een week een uitspraak. 

In samenwerking met indebuurt Zwolle