Nu de voorkeursvarianten zijn vastgesteld kan het waterschap verder met het uitwerken van plannen voor versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer.
Volledig scherm
Nu de voorkeursvarianten zijn vastgesteld kan het waterschap verder met het uitwerken van plannen voor versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer. © Foto Freddy Schinkel

Verbetering dijken tussen Deventer en Zwolle stap dichterbij

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft vanmiddag de eerste horde genomen op weg naar verbetering van bijna 29 kilometer dijk tussen Zwolle en Deventer.

De voorkeursalternatieven voor de diverse dijkvakken in het tracé zijn door het algemeen bestuur vastgelegd, zodat nu kan worden begonnen met het maken van de concrete uitvoeringsplannen. Dat gaat nog een paar jaren duren. Pas in 2023 kan worden begonnen met de uitvoering.

Als gevolg van een breed gesteunde motie op initiatief van de fractie van Gemeentebelangen Overijssel Drenthe moet het waterschapsbestuur voor het dijkvak bij Schellerdijk nog wel kijken naar mogelijke alternatieven.

Berm

Het overgrote deel van de dijk tussen Zwolle en Deventer zal worden versterkt door verhoging en een binnendijks aan te leggen stabiliserende berm en ondergrondse damwand, die het uitspoelen van zand aan de onderkant van de dijk moet tegengaan. Voor de ‘binnendijkse variant’ is gekozen omdat die de minste belasting oplevert voor de buitendijkse Natura 2000 gebieden.

Het hele dijkverzwaringsproject vergt een investering die tussen 152 en 283 miljoen euro ligt. Een preciezere raming is pas te geven zodra de plannen gedetailleerder zijn uitgewerkt.

PAS

Op dit moment vormt het ‘PAS-besluit’ dat de Raad van State in mei nam nog geen bedreiging voor de plannen van het waterschap. „We zullen wel moeten compenseren en weten hopelijk op tijd op welke wijze dat moet”, aldus dagelijks bestuurder Breun Breunissen. De verdere uitwerking van de plannen begint om die reden met een berekening van de te verwachten stikstofuitstoot als gevolg van de werkzaamheden.

In samenwerking met indebuurt Zwolle