Vijftien Zwollenaren krijgen lintje; tien nieuwe Leden in Orde Oranje Nassau, vier Ridders en een Officier

VideoVijftien Zwollenaren hebben vanmorgen te horen gekregen dat zij een koninklijke onderscheiding krijgen. Burgemeester Peter Snijders belde hen met het heuglijke nieuws. De versierselen krijgen de pas op een later moment opgespeld, maar de vreugde was er niet minder om. Vanaf vandaag kent Zwolle tien nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau, vier Ridders en één Officier.

Tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau werden tien Zwollenaren benoemd. Klaas van Dijken (75) krijgt de onderscheiding voor zijn werk bij de Open Kring van de Protestantse Gemeente Zwolle in Stadshagen, zijn activiteiten als vrijwilliger van Natuurmonumenten in de Vreugderijkerwaard en het beheer van een vogelringstation in Zwartewaterland. 

Zorgen voor de medemens, dat is het motto van Cees van Gameren (69). Hij is al meer dan dertig jaar betrokken bij de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). Hij houdt zich daar bezig met beveiliging en EHBO/BHV en stuurt andere vrijwilligers aan voor zaken als het regelen van het verkeer en onderhoud van het gebouw. Ook is hij actief bij de Voedselbank in Zwolle. 

Zijn echtgenote Berendine van Gameren-de Goede (69) is bij dezelfde kerk actief en ontvangt de onderscheiding onder meer voor haar verdiensten voor de zondagsschool. Daarnaast is zij een van de steunpilaren van de Gift City, een plek in Zwolle waar mensen welkom zijn die geconfronteerd zijn met tegenslag in het leven. Berendine en andere vrijwilligers helpen hen weer op weg. Bij het Gift City Café vervult de Zwolse ook een sleutelrol, ze coördineert de vrijwilligers en heeft voor iedereen een luisterend oor.

Onder de Zwolse gedecoreerden bevindt zich nog een echtpaar: Freddy Kluiver (62) en Marietje Kluiver–Noteboom (62) uit Windesheim. Beiden zetten zich al vele jaren in voor  mensen die zorg en hulp nodig hebben. Freddy Kluiver is een drijvende kracht binnen de Hervormde Gemeente Windesheim en is nauw betrokken bij de zorg voor het behoud van landgoed Windesheim. Zijn echtgenote is een belangrijke spil in de dorpsgemeenschap en niemand doet vergeefs een beroep op haar. Ze is uitvaartleider bij de Hervormde Gemeente, leidt de vrouwenvereniging, helpt bij rouwverwerking en vangt mensen in nood in haar hart en huis op.

Folkert Ottens (87) zet zich al tientallen jaren voor allerlei organisaties in. Zo kan de Gereformeerde Kerk altijd op hem rekenen en vervult hij allerlei taken bij de Protestants Christelijke Ouderenbond in zijn woonplaats. Daarnaast maakt hij al jaren deel uit van de vrijwilligersgroep die bezoekers van de Grote Kerk in Zwolle opvangt, informeert en begeleidt. In de jaren negentig was hij vrijwilliger van een Vietnamees gezin en sinds tien jaar is hij mantelzorger voor zijn vrouw. 

Voor Jan Poel (80) is maatschappelijke betrokkenheid altijd vanzelfsprekend geweest. Toen hij nog werkte combineerde hij zijn baan met wek voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Bij het Groot Mannenkoor, waar hij sinds 1969 lid van is, verricht hij tot op de dag van vandaag hand- en spandiensten. Hij is inmiddels erelid van het koor. Ook de Protestants Christelijk Ouderen Bond (PCOB) Zwolle kan al jaren rekenen op zijn trouwe inzet. Zo helpt hij leden met hun belastingaangifte. 

Liliane Satoor de Rootas–Herman (62) is een begrip op basisschool De Wingerd.  Zij was destijds één van de vier leerkrachten die op deze nieuwe school in Gerenlanden startte. Tot op de dag van vandaag is zij de stabiele factor binnen het team. Naast haar werk zorgt zij met toewijding voor haar hoogbejaarde moeder, die ernstige trauma's opliep in en na de periode dat zij in een Jappenkamp zat.  Wat voor Liliane Satoor de Rootas begon met boodschappen doen en koken groeide uit tot een volledige ‘zorgbaan’. 


Marijke Werksma–Abrahamse (79) ontvangt de onderscheiding onder meer voor haar verdiensten bij  Vrouwenvereniging Lydia, waarvan zij presidente is. Deze vereniging zoekt met de Bijbel als grondslag antwoord op maatschappelijke en ethische vragen. Werksma was eveneens medeoprichter van Vrouwenvereniging Hadassa die zich richt op de jongere vrouwen van de Nederlands Hervormde kerk, nu Jeruzalemkerkgemeente. Ook bij de Stichting Adullam, die mensen met een beperking begeleidt, is zij actief. 

De Bijenvereniging Zwolle,natuurorganisatie IVN, Natuurmonumenten: Jan Westera (72) is een echte natuurliefhebber en laat velen meedelen in die passie. Hij staat imkers met raad en daad bij en geeft voorlichting over biodiversiteit. Bij IVN Natuureducatie is hij actief als gids en ontwikkelde een zogenaamde natuurkoffer voor bewoners van zorgcentra en Alzheimerpatiënten. En die koffer was weer aanleiding voor een uitgebreider activiteitenprogramma voor ouderen in de buitenlucht. Ook is Westera vrijwilliger bij vogelringstation De Kooi.

Ridders

Vier inwoners mogen zich vanaf vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Om te beginnen Vincent Boot (75). Nadat hij in de jaren zestig en zeventig een succesvolle wedstrijdjudoka was, ontwikkelde hij zich  tot nationaal, regionaal en lokaal ambassadeur van judo, jiu-jitsu en karate. Nog steeds verricht hij talloze werkzaamheden in de judowereld, van bestuurstaken tot schooljudoprojecten. Ook gaf hij jarenlang weerbaarheidstrainingen aan allerlei beroepsgroepen en zette zijn liefde voor de judo- en karatesport sociaal-maatschappelijk in. Diverse instellingen doen tot op de dag van vandaag een beroep op hem. 

Hans de Jong (65) is al jaren onlosmakelijk verbonden met Waterschap Drents Overijsselse Delta en diens voorlopers. Zowel binnen het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur manifesteerde hij zich als een gedreven bestuurder met een warm hart voor natuur en milieu. In Zwolle was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van doepark Nooterhof en de komst van het Earthship in het park. Ook ontwikkelde hij samen met andere partijen een lesmodule voor duurzaam denken bij docenten en is hij betrokken bij tal van ‘groene‘ organisaties en initiatieven.

Muziek is het sleutelwoord bij Paul Renckens (67). De Koninklijke Orkestvereniging Thomas a Kempis heeft veel aan hem te danken, als muzikant en bestuurder. Renckens was tevens een van de grondleggers van Domusica, een onderkomen voor allerlei culturele verenigingen. Het gebouw is uitgegroeid tot een cultureel (wijk)centrum met veel verschillende non-profit gebruikersgroepen en Renckens is nog steeds betrokken bij de vrijwillige bouwploeg. Daarnaast is hij actief bij het carnaval en bij de Golfclub Zwolle.

Het leven van Pier Werksma (77) staat voor een groot deel in het teken van het behoud en de ontwikkeling van natuurgebied Stormpoldervloedbos in Krimpen aan den IJssel. Hij kwam er mee in aanraking als student Civiele Techniek aan de TU Delft en is sindsdien de grote kenner en pleitbezorger van dit bijzondere zoetwatergetijdengebied. Nog steeds geeft hij vrijwillig gevraagd en ongevraagd advies over beheer en inrichting. 

Officier

Zwolle heeft vanaf vandaag één nieuwe Officier in de Orde van Oranje – Nassau. Het is Jaap Sijmons (60), compagnon bij Nysingh advocaten en notarissen. Hij heeft zich volledig toegelegd op het gezondheidsrecht en wordt in dat vakgebied als een autoriteit beschouwd. Hij was betrokken bij baanbrekende uitspraken, zoals de rechtszaak Tuitjenhorn en heeft toonaangevende publicaties op zijn naam staan. Ook is hij lid van de Gezondheidsraad en voorzitter van de  Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht. Ook andere gezondheidsinstellingen en koepelorganisaties in de zorg mogen op zijn vrijwillige inzet en expertise rekenen.  Als voorzitter en raadgevend bestuurslid zette en zet hij zich in voor de Antroposofische Vereniging.

Burgemeester Snijders belde vanmorgen alle Zwollenaren die een onderscheiding hebben gekregen.
Volledig scherm
Burgemeester Snijders belde vanmorgen alle Zwollenaren die een onderscheiding hebben gekregen. © Frank Uijlenbroek

In samenwerking met indebuurt Zwolle