Volledig scherm
Watergraaf Stefan Kuks presenteert de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor waterschap Vechtstromen. © Waterschap Vechtstromen

Water Natuurlijk toonaangevend in Oost-Nederlandse waterschappen

Water Natuurlijk blijft toonaangevend in besturen van de waterschappen in Oost-Nederland. Deze  ‘groene waterschapspartij’ is de grootste in Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. In waterschap Rijn en IJssel hebben CDA en Water Natuurlijk nu allebei vijf zetels in het algemeen bestuur. In Zuiderzeeland blijft de aan Water Natuurlijk gelieerde partij Water, Wonen en Natuur veruit de grootste.  

Tweede fractie in Zuiderzeeland is de combinatie van ChristenUnie en SGP, die nu elk één zetel bekleden maar de samenwerking in een gezamenlijke lijst bekroonden met een derde zetel. De VVD, CDA, ‘Werk aan water’ en 50Plus hielden elk twee zetels. De Algemene Waterschapspartij verloor één van haar twee zetels. Ouderen Politiek Actief (OPA) Flevoland wist geen zetel te veroveren.

Drents Overijsselse Delta

In Waterschap Drents Overijsselse Delta bleef Water Natuurlijk met vijf zetels de grootste. De VVD groeide hier van drie naar vier zetels, Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel van één naar drie. 50Plus ging van nul naar één. Het CDA zakte van vier naar drie, ChristenUnie van drie naar twee. ‘AWP niet politiek wel deskundig’, voorheen de Algemene Waterschapspartij, bleef op twee staan. De SGP behield haar ene zetel. 

Water Natuurlijk: 5 (5)
CDA: 3 (4)
VVD: 4 (3)
CU: 2 (3)
AWP: 2 (2)
Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel: 3 (1)
SGP: 1 (1)
50Plus: 1 (0)

Vechtstromen

Water Natuurlijk heeft in waterschap Vechtstromen zes zetels veroverd. Dat is één meer dan in 2013, toen de ingezetenen van dit in 2014 gevormde waterschap voor het laatst mochten stemmen voor een nieuw bestuur. Het CDA bleef steken op vijf. ‘AWP niet politiek wel deskundig’ behield drie zetels. De VVD steeg van twee naar drie zetels. 50Plus pakte één zetel, even veel als in 2013 de Ouderenpartij deed. De ChristenUnie zakte van twee naar één. De SGP verloor haar enige zetel.

Water Natuurlijk: 6 (5)
CDA: 5 (5)
AWP: 3 (3)
VVD: 3 (2)
50Plus: 1 (0)
CU: 1 (2)
SGP: 0 (1)

Rijn en IJssel

In Rijn en IJssel brachten de waterschapsverkiezingen nauwelijks verschillen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Het CDA blijft de grootste, maar zakt wel van zes naar vijf zetels. Water Natuurlijk heeft er ook vijf. De PvdA wint als enige een zetel en gaat van drie naar vier. De VVD telt er drie, Vrienden van de Berkel twee en de VDKK, 50Plus en AWP blijven steken op één zetel.

CDA: 5 (6)
Water Natuurlijk: 5 (5)
PvdA: 4 (3)
VVD: 3 (3)
Vrienden van de Berkel: 2 (2)
VDKK: 1 (1)
50Plus: 1 (1)
AWP: 1 (1)

Vallei en Veluwe

In waterschap Vallei en Veluwe boekten VVD en 50Plus zetelwinst. De VVD is de grootste met vier zetels, één meer dan nu. CDA, ChristenUnie en Water Natuurlijk houden hun huidige drie zetels. 50Plus verdubbelt het zetelaantal naar twee. PvdA en SGP verloren allebei één van hun drie zetels. Lokaal Waterbeheer en AWP blijven op twee staan. VSP behaalde geen zetel. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin maakte de voorlopige uitslag bekend, gebaseerd op 99,3 procent van de stemmen. De uitslagen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug waren namelijk nog niet verwerkt, dit kan nog gevolgen hebben voor de verdeling van de restzetels. 

VVD: 4 (3)
CDA: 3 (3)
CU: 3 (3)
Water Natuurlijk: 3 (3)
50Plus: 2 (1)
PvdA: 2 (3)
SGP: 2 (3)
Lokaal Waterbeheer: 2 (2)
AWP: 2 (2)
VSP: 0 (0)

Hogere opkomst

In alle waterschappen was de opkomst hoger dan bij de vorige verkiezingen. Zuiderzeeland bleef nog op 49 procent steken, Vallei en Veluwe registreerde ruim 58 procent. Vechtstromen kwam uit op ruim 52 procent, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 21,2 procent in 2013.

Definitieve uitslagen

De definitieve uitslagen van de waterschapsverkiezingen worden maandag 25 maart vastgesteld, donderdag 28 maart worden de gekozen bestuursleden geïnstalleerd en wordt een formateur aangesteld om tot een goede coalitie te komen. 

  1. ‘Hij kerfde zijn naam in haar buik’: man uit Zwolle in cel voor aanbieden vriendin voor seks
    PREMIUM

    ‘Hij kerfde zijn naam in haar buik’: man uit Zwolle in cel voor aanbieden vriendin voor seks

    Maandenlang zou een 26-jarige Zwolse als prostituee zijn aangeboden in een kelderbox in de binnenstad. Wie het nummer bij de seksadvertentie belde, kreeg haar vriend Sebu M. (37) aan de lijn. Dat ze ‘van hem’ was maakte M. duidelijk door zijn naam in haar buik te kerven. Zelf ontkent de man in alle toonaarden. Ja, hij sloeg haar eens uit woede. Justitie zit enorm met de zaak in de maag, bleek gisteren.

In samenwerking met indebuurt Zwolle