Uit de voorlopige jaarcijfers van 2017 blijkt dat er een tekort van 6 miljoen euro is, terwijl voor dit jaar rekening gehouden wordt met 8 miljoen verlies.
Volledig scherm
Uit de voorlopige jaarcijfers van 2017 blijkt dat er een tekort van 6 miljoen euro is, terwijl voor dit jaar rekening gehouden wordt met 8 miljoen verlies. © ANP XTRA

Zwolle kampt met miljoenentekort op zorg

De gemeente Zwolle heeft haar zorguitgaven niet meer in de hand. Uit de voorlopige jaarcijfers van 2017 blijkt dat er een tekort van 6 miljoen euro is, terwijl voor dit jaar rekening gehouden wordt met 8 miljoen verlies.

Met stoom en kokend water worden meerdere maatregelen genomen. Zo moeten medewerkers van het sociaal wijkteam hulpvragen 'scherper beoordelen'. Ook bij de afspraken met zorgaanbieders wordt 'strakker' gestuurd. Dit moet zorgen voor minder zorguitgaven. Het tekort van 2017 zit bij de Wmo (3,5 miljoen euro) en de jeugdbudgetten (2,5 miljoen). Nu niet ingrijpen, zorgt ook in latere jaren voor financiële ellende. 

Met name in het laatste kwartaal van vorig jaar heeft de gemeente meer geld moeten uittrekken voor individuele begeleiding van inwoners die vanuit de GGZ, maatschappelijke opvang en beschermd wonen komen. Daarnaast is dezelfde periode veel meer ondersteuning geboden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking dan verwacht.

Contracten beëindigd 

Een derde aspect is dat bedrijven moeite hebben met de tarieven die ze moeten betalen voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. Contracten zijn hierdoor beëindigd, waardoor de gemeente Zwolle minder inkomsten kreeg.

Nieuwe ontwikkelingen die de gemeente voor ogen had, worden voorlopig in de ijskast gezet. Naar bestaand beleid wordt kritisch gekeken. Op dit moment wordt een nadere analyse uitgevoerd, zodat het college van burgemeester en wethouders in beeld krijgt welke aanvullende maatregelen en mogelijke beleidswijzigingen er nodig zijn. Hierover wordt in april gesproken met de nieuwe gemeenteraad. 

De Zwolse wethouders Eefke Meijerink (PvdA) en Ed Anker (ChristenUnie) weigeren persvragen te beantwoorden over deze kwestie, laat de woordvoerder van de gemeente Zwolle weten. 

In samenwerking met indebuurt Zwolle